Министъра на спорта с отговор на писмото на АФБ

Днес в своя профил във Фейсбук министъра на спорта Радостин Василев коментира писмото изпратено до спортното министерство от страна на АФБ (линк).

Ето какво гласи той:

Г-н Василев също така публикува и препратка (линк) към сайта на министерството в която се разяснява казуса с АФБ и БФАС. В общи линии публикацията разяснява ситуацията от страна на ММС хронологично, като след това текста продължава по следния начин:

След проведени срещи с Камен Михайлов и Калоян Станчев от АФБ и след новопостъпили сигнали в ММС министърът на младежта и спорта Радостин Василев предприе правни актове и фактически действия за установяване на факти и обстоятелства относно спазването на нормативните изисквания при организирането и провеждането на дейността на АФБ, както и реда и законосъобразността по получаването на техния спортен лиценз. 


    В тази връзка е издадена Заповед № РД 09-75/29.01.22 г. на министъра на младежта и спорта Радостин Василев за назначаване на проверка на АФБ. С писмо с изх. № 09-00-1494/11.02.2022 г. на АФБ са изискани документи, подробно описани в 26 точки. Независимо от предоставения срок за отговор и представяне на документи, АФБ не е представила всички изискани документи нито в указания срок, нито към настоящия момент. Федерацията е представила документи само по 9 точки от писмото. Вероятно невъзможността да отговорят на ММС предизвиква напрежение в г-н Камен Михайлов, като същият предпочита да клевети министерството и министъра, заблуждавайки автомобилните клубове в България за действителната правна и фактическа обстановка. 


    Именно с всичко изложено по-горе, неоспоримият „тайминг“ по отнемане и издаване на спортния лиценз за автомобилен спорт, констатираните нарушения и последващото бездействие от страна на г-н Камен Михайлов по предоставяне на поискани документи, ММС, като орган възложено му да съблюдава прилагането на императивните законови норми, не може да остане безучастен към случващото се. Явно г-н Михайлов не прави каквато и да било разлика между действия по контролиране и установяване и действия по пряко вмешателство в дейността на дадена федерация. Министър Радостин Василев не се опитва по никакъв начин да се меси в работата нито на ФИА, нито в администрирането на автомобилния спорт в България чрез АФБ.

Напротив, г-н Василев в качеството му на представляващ контролния орган следва да установи обективната истина около казуса с българския автомобилен спорт, който продължава с години. Министър Василев, осъзнавайки спецификата на дадения спорт и изключителната важност от законосъобразните и безопасни провеждания на всяко едно състезание е изискал пълна информация относно организирането на този вид спорт. 


    Търсенето на обективната истина няма да бъде прекратено чрез публикуване на открито писмо от г-н Камен Михайлов с явно некоректна информация или от негови медийни изяви. Министър Радостин Василев няма да се подаде на натиск от лица, които с действията си ясно показват, че защитават свои лични интереси и особено от лица, които са били любимци на предходното дискредитирано управление. Считаме поведението на Камен Михайлов като основна причина за невъзможност за бързо решаване на проблема с практикуването на автомобилния спорт в България и категорично заявяваме, че това лице не се ползва с доверието на ръководството на министерството. 


    Всякакъв опит за шантаж и заплахи за протести пред ММС или на жълтите павета от Камен Михайлов ще се приемат като подбуда за извършване на престъпление, за което на него и на участващите лица ще бъде търсена наказателна отговорност. 


    “Гузната истерия”, в която изпада председателят на АФБ, най-вероятно се дължи на факта, че черните кранчета в държавата секват, както и че на проведена официална среща в ММС между Михайлов в качеството му на председател на АФБ и министър Василев, последният му заяви, че ще търси обективната истина относно казуса „автомобилен спорт“, а тя определено не е в полза на представляваната от г-н Михайлов федерация.

Няколко часа след публикуването на изявлението от страна на ММС в близък до АФБ портал за автомобилен спорт бе публикувана информацията, че утре от 11:00 ч. в Пресклуб България ще има официална пресконференция от страна на АФБ в която е бил поканен и министъра Радостин Василев.

Ако сте открили правописна грешка молим да ни уведомите, като маркирате текста и натиснете Ctrl+Enter.

За Иван Ангелов Иванов 3314 Articles
Рали ентусиаст от горе до долу. Автомобилните спортове се превръщат в негова страст още от ранна възраст. Добре познат сред българските среди, Иван работи усилено по популяризирането на моторните спортове сред масовата публика в България. Пишете на Иван - [email protected]