FIA European Rally Championship 2023 Stop 3 – Mikolajki, Poland

FIA European Rally Championship 2023 Stop 3 – Mikolajki, Poland