БФАС с окончателно становище по казуса писта Бургас. Камбуров и Царски се разминават с предупреждение.

В решението на БФАС от 04.11.2013г. се дава да разбере че институцията няма да позволи уронването  на престижа на автомобилните спортове у нас.

Окончателно решение по казус Писта Бургас:

Наказва с последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 12/дванадесет/ месеца г-н Пламен Камбуров и г-н Илия Царски по повод на възникналия между двамата инцидент на Писта „Бургас”.

Мотиви: УС счита, че всички забележки относно сигурността на трасето са основателни и следва да бъдат взети под внимание при следващото му провеждане.

Подобни пропуски в сигурността са недопустими и ще бъдат следени най-строго през следващия сезон. Обезпечаването на сигурността от страна на организаторите на спортни прояви от календара на БФАС за 2014 г. ще бъде самостоятелно условие за провеждане на отделен етап или на състезанието изобщо. УС счита, че решенията на спортните комисари са правилни, навременни и компетентни.

УС счита, че решенията на Спортния трибунал при БФАС са правилни и обективни. УС приема аргументите на спортните комисари и Спортния трибунал.

Изготвената от в.л. инж. Стефан Каменов Мутафчиев авто-техническа експертиза е безпристрастна, компетентна и подробна. УС не счита, че следва да преразказва или да преповтаря заключенията на експерта.

Изводът, който си прави УС от видените видео записи и най-вече от изготвената експертиза е, че състезател с № 6(П.Камбуров) е следвал своята състезателна траектория, продължил е да се движи направо и поради стесняване на пистата в този участък автомобил № 1(И.Царски) е напуснал платното с левите си колела.

От горните документи в УС се формира убеждението, че състезател с № 6(П.Камбуров) е следвал своята състезателна траектория и не е бил длъжен да я променя само защото автомобил № 1(И.Царски) е бил в участък, в който се е стеснил пътя. Състезател №1(И.Царски) сам е взел решение да извърши подобен заход и е преценил риска от съответната маневра.

Експертизата сочи, че състезател с № 6(П.Камбуров) е защитавал състезателната си траектория, но е имал възможност да се отклони на дясно и да даде възможност на Състезател № 1(И.Царски) да се върне на пистата.

Експертизата не сочи в нито един момент, че състезател с № 6(П.Камбуров) е избутал от трасето автомобил № 1(И.Царски). УС счита, че с маневрата си, за да изпревари състезател с № 6, състезателят Илия Царски е поел по своя преценка непремерен риск, които е предопределил настъпването на инцидента.

Непосредствено преди настъпване на инцидента от прегледаните видео записи се забелязва конктакт между двата автомобила. За пълнота следва да се отбележи мнението на членовете Теодор Тодоров и Никола Николов, които смятат, че една от причините за настъпване на инцидента е побутване от състезател с № 6(П.Камбуров) на автомобил № 1(И.Царски). Това тяхно впечатление от видеозаписите не е установено в експертизата на вещото лице.

Поради горните съображения, УС счита, че проявите на двамата състезатели по време на Писта „Бургас” 2013 г. са укорими и следва да бъдат санкционирани, с оглед на което бе взето горепосоченото решение:

Наказва с последно предупреждение за отнемане на състезателни права за 12/дванадесет/ месеца г-н Пламен Камбуров и г-н Илия Царски по повод на възникналия между двамата инцидент на Писта „Бургас”.

Ако сте открили правописна грешка молим да ни уведомите, като маркирате текста и натиснете Ctrl+Enter.

За Иван Ангелов Иванов 3274 Articles
Рали ентусиаст от горе до долу. Автомобилните спортове се превръщат в негова страст още от ранна възраст. Добре познат сред българските среди, Иван работи усилено по популяризирането на моторните спортове сред масовата публика в България. Пишете на Иван - [email protected]