Видео: Тест рали Ипр Кале Рованпера

Ако сте открили правописна грешка молим да ни уведомите, като маркирате текста и натиснете Ctrl+Enter.